شرکت هواپیمایی کاتای پاسفیک به مهمانداران زن اجازه داد شلوار بپوشند

0
242

مهمانداران زن شرکت هواپیمایی هنگ کنگی کاتای پاسفیک، موفق شده اند قانونی را که وادار می کرد آن ها در طول پرواز فقط دامن بپوشند، تغییر دهند.

 

این شرکت هواپیمایی پس از فشارهای شدید اتحادیه های کارگری موافقت کرد تا به مهمانداران زن اجازه بدهد تا در صورت تمایل در طول پرواز شلوار بپوشند.

 

برخی از خدمه زن شاکی بودند که با پوشیدن دامن های کوتاه احساس راحتی نمی کنند. به خصوص وقتی که مجبورند جعبه های غذا را در طول پرواز در کمدهایی که در بالا قرار دارد، بگذرانند.

 

به گفته اتحادیه های کارگری تغییر در یونیفورم مهمانداران این شرکت هواپیمایی سه سال طول کشید.

 

مهمانداران این شرکت هواپیمایی در سال ۲۰۱۴ خواستار طراحی مجدد یونیفورم های خود شدند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه