وقتی کاری را به کسی می سپاریم، چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟

0
170

کارسپاری همین طوری اتفاق نمی افتد. مثل هر وظیفه دیگر شما به عنوان یک مدیر باید روی آن کارکنید.شش مرحله کارسپاری ثمربخش به ترتیب زیر است:

۱- در مورد کار توضیح دهید.

دقیقا شرح دهید که می خواخید چه کاری انجام شود و چه نتایجی انتظار دارید.

۲- شرایط و وضعیت کار را روشن کنید.

توضیح دهید که این کار چرا باید انجام شوداهمیت آن در چشم انداز کلی کارها چیست و چه کشکلاتی ممکن است در مسیر انجام ان پیش بیاید.

۳- معیارها و استانداردهای کار را تعیین کنید.

معیارهایی را که برای سنجش موفقیت آن به کار خواهید برد اعلام کنید . این معیارها باید واقع گرایانه و دست یافتنی باشد.

۴- اختیارات کافی را منتقل کنید.

باید اختیارات کافی برای انجام آن کار را به کارمند خود بدهید تا بدون موانع ایجاد شده توسط کارمندان دیگر و یا سرعت گیرهای مدیریتی کارش را انجام دهد.

۵- پشتیبانی کافی فراهم کنید.

منابع لازم را برای انجام این کار تعیین کنید و د راختیار کارمند بگذارید . انجام موفقیت امیز یک کار ممکن است به پول آموزش مشاوره یا منابع دیگر احتیاج داشته باشد.

۶- تعهد بگیرید

مطمئن شوید که کارمند مسئولیت کار را پذیرفته است . توقعات خود را تکرار کنید و مطمئن شوید که کارمند ان ها را به خوبی درک کرده و تعهد کافی برای انجام کار دارد.

 

روشن است که کار سپاری اگر درست انجام شود هم به نفع کارمند است و هم مدیر. یک مدیر می تواند تقریبا هرکاری را به کارمندش بسپارد اما بعضی از کارها را باید همیشه به دیگران سپرد. بعضی از کارها را هرگز نباید به کسی سپرد.

چه کارهایی را باید سپرد و چه کارهایی را نه؟

به طور نظری هرکاری را می توانید به کارمندهایتان بسپارید البته اگر همه کارهای خودرا به دیگران بسپارید دیگر چرا شرکتتان باید به شما حقوق بدهد؟

 

روشن است که بعضی از کارها را همیشه باید به کارمندانتان بسپارید و بعضی از کارها را برای خودتان نگه دارید. به هر حال دلیلی دارد که شما مدیر هستید و کارمندهایتان نیستند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه