چرا زیان مى کنیم؟

0
62

رمز موفقیت هر سرمایه گذاری شناسایی نقاط ورود و خروج از آن بازار سرمابه گذاری است و این توانمندی در شناسایی این نقاط به سادگى بدست نمى آیند.

 

اینکه شما چه زمانى خرید کنید و تا کى صبر کنید و با مشاهده چه سیگنال هاى از بازار خارج شوید، مهارت هایی است که نیازمند سالها تجربه، شهود، دانش، تحلیل و شناخت است.

 

اما براى عامه مردم که معمولا آن شناخت را ندارند، برخى از مواردى که سرمایه گذارى هایشان را به شکست مى کشاند عبارتند از :

 

۱- نشناختن ویژگى هاى شخصیتى و ندانستن اینکه چقدر محافظه کار یا ریسک پذیر هستیم

۲- عدم توجه به مفهوم تشکیل سبد سرمایه گذاری برای کاهش ریسک و تنوع سرمایه گذارى

۳- حرص زدن براى گرفتن حداکثر سود از بازار و دیر خارج شدن

۴- هیجانى و گله اى بر اساس اخبار و تحلیل هاى فیک تلگرامى و اینستاگرامى حرکت کردن

۵- احساس دانستن و قطعیت درباره آنچه که فکر مى کنیم مى دانیم، اما نمى دانیم

۶- رفتارهاى واکنشى داشتن براى جبران زیان هاى گذشته که ما را اغلب به زیان بیشترى میرساند

۷- مشاهدات اندک خود و اطرافیان مان را به کل اقتصاد و بازار تعمیم دادن

۸- توهم و تصور اینکه گذشته عین آینده است و اگر مثلا در شش ماه اول یک بازار پر سود بوده حتما در آینده هم خواهد بود

۹- دیر وارد شدن در بازارها، وقتی پیشرو ها در حال خروج از آن بازار هستند

۱۰- عجول بودن براى گرفتن سود و عدم توجه به تفاوت زمان سودآورى در بازارهاى مختلف

۱۱- ورود به هر بازار سرمایه گذارى بدون شناخت ویژگى ها و پیچیدگى هاى آن بازار صرفا به دلیل تصور سودده بودن

۱۲- عدم توجه به این موضوع ساده که قرار نیست همواره در بازار سود کنیم و سود در یک بازه طولانى و در جمع سرمایه گذارى هایمان نتیجه میدهد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه