کارمندان خود را در کدام بخش به کار گیریم؟

0
71

به نقل از پایگاه ” دیده نما ” :

 

برای اینکه تشخیص دهید کارمندان جدید را بهتر است در کدام بخش به کار بگمارید، می توانید به ترتیب زیر عمل کنید:

 

 

۴۰۰ عدد آجر در اتاقی بگذارید و کارمندان جدید را به آن اتاق هدایت نمایید. آنها را ترک کنید و بعد از ۶ ساعت بازگردید. سپس موقعیت ها را تجزیه و تحلیل کنید:

– اگر دارند آجرها را می شمرند، آنها را در بخش حسابداری بگذارید.

– اگر از نو (برای بار دوم) دارند آجرها را می شمرند، آنها را در بخش بازرسی بگذارید.

– اگر در حال تهیه فرمهایی برای ارزیابی هستند، آنها را در بخش مدیریت کیفیت بگذارید.

– اگر همه اتاق را با آجرها آشفته کرده اند، آنها را در بخش مهندسی بگذارید.

– اگر آجرها را به طرزی فوق العاده مرتب کرده اند، آنها را در بخش برنامه ریزی بگذارید.

– اگر آجرها را به یکدیگر پرتاب می کنند، آنها را در بخش اداری بگذارید.

– اگر در حال چرت زدن هستند، آنها را در بخش حراست بگذارید.

– اگر آجرها را تکه تکه کرده اند، آنها را در قسمت فناوری اطلاعات بگذارید.

– اگر بیکار نشسته اند، آنها را در قسمت نیروی انسانی بگذارید..

– اگر سعی می کنند آجرها ترکیب های مختلفی داشته باشند و مدام جستجوی بیشتری می کنند و هنوز یک آجر هم تکان نداده اند، آنها را در قسمت حقوق و دستمزد بگذارید.

– اگر اتاق را ترک کرده اند، آنها را در قسمت بازاریابی بگذارید .

– اگر به بیرون پنچره خیره شده اند، آنها را در قسمت برنامه ریزی استراتژیک بگذارید.

– اگر بدون هیچ نشانه ای از تکان خوردن آجرها با یکدیگر در حال حرف زدن هستند، به آنها تبریک بگویید و آنها را در قسمت مدیریت قرار دهید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه