برچسب‌ها آقای ناصری فرد

برچسب: آقای ناصری فرد

پاداش یک کار خیر

خاطره اي شنيدني از استاد و  دوست عزيزم آقای ناصری فرد ، میلیاردر ایرانی است.او بزرگ ترین نخلستان خصوصی جهان را که در آن ،...