برچسب‌ها آموزش کارآفرینی

برچسب: آموزش کارآفرینی

تجارب آموزش کارآفرینی در کشورهای مختلف

امروزه آموزش کارآفرینی به یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین فعالیت‌های دانشگاهی تبدیل‌شده است. طی دهه ۸۰ دانشگاه‌ها برحسب گروه‌های تحت آموزش و نیازهای محلی،...