برچسب‌ها از اخراج ، تا تبدیل‌ شدن به یک کارآفرین

برچسب: از اخراج ، تا تبدیل‌ شدن به یک کارآفرین

از اخراج ، تا تبدیل‌ شدن به یک کارآفرین

سالی کراوچک (Sallie Krawcheck) مدیر ارشد اجرایی و شریک موسسه Ellevest و رئیس شبکه Ellevate و رئیس هیات مدیره موسسه سرمایه‌گذاری Ellevate Global است....