برچسب‌ها اشتباه

برچسب: اشتباه

اشتباهات بزرگ مدیران در برند شخصی

عبارت «برند شخصی» به معنای بازاریابی اشخاص برای شغل شان به عنوان یک برند است. برای مثال در هر رویدادی که می روم، بدون...