برچسب‌ها افراد شاغل

برچسب: افراد شاغل

هر فرد شاغل، خرج چند نفر را تامین می‌کند؟

با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی در سال های اخیر همگان بر این باورند که مخارج زندگی افراد بیشتری بر دوش افراد شاغل افتاده...