برچسب‌ها انتظار از مدیران

برچسب: انتظار از مدیران

احترام؛ آنچه که از یک مدیر انتظار میرود…

طی بیست سال گذشته هزینه‌های ناشی از بی‌توجهی به تمدن و مزایای متمدن بودن را مطالعه‌ کرده‌ام. طی این تحقیقات دریافتم که به‌طور کلی...