برچسب‌ها برچسب قیمت ها

برچسب: برچسب قیمت ها

برچسب قیمتها، ابزار نظارتی بر قیمتها/دلیلی که کاهش و افزایش قیمتها...

  محمدصادق مفتح که سال‌ها مسؤولیت تنظیم بازار بود، با منطقی دانستند اجرای آزمایشی حذف برچسب قیمت برای بررسی تبعات آن، عنوان کرد: فعلاً نمی‌توان...