برچسب‌ها بستن کوچه

برچسب: بستن کوچه

قانون درباره «بستن کوچه ها با قفل و زنجیر» چه می...

هنگام تردد در شهر گاهی کوچه هایی دیده می شود که ابتدای آن ها همچون درب خودرویی ادارات توسط نگهبان و گیت یا زنجیر...