برچسب‌ها بهنیه سازی

برچسب: بهنیه سازی

بهینه‌سازی فرآیند نوآوری

در طول این تحقیق، نگاه مان بیشتر به نقش واسطه‌های توسعه (innomediaries) در نوآوری‌های باز و همچنین چگونگی حصول اطمینان از دستیابی هرچه بیشتر...