برچسب‌ها جریانهای درآمدی

برچسب: جریانهای درآمدی

جریان‌های درآمدی در مدل کسب و کار

بخش جریان های درآمدی بیانگر میزان پولی است که کمپانی از هر بخش مشتریان کسب می کند. اگر مشتریان را قلب هر کسب و کاری...