برچسب‌ها حراجمعه

برچسب: حراجمعه

نگاهی به استراتژی حراجمعه و جمعه به خرید

استراتژی فریب تاکید همیشگی دیجیتال مارکتر‌ها بر داشتن استراتژی است هر چند که استراتژی همان قدر که در صحبتشان قریب است در عملشان غریب‌تر می‌نماید...