برچسب‌ها سالی کراوچک (Sallie Krawcheck)

برچسب: سالی کراوچک (Sallie Krawcheck)

از اخراج ، تا تبدیل‌ شدن به یک کارآفرین

سالی کراوچک (Sallie Krawcheck) مدیر ارشد اجرایی و شریک موسسه Ellevest و رئیس شبکه Ellevate و رئیس هیات مدیره موسسه سرمایه‌گذاری Ellevate Global است....