برچسب‌ها سر قفلی چیست؟

برچسب: سر قفلی چیست؟

تفاوت سر قفلی و حق کسب و پیشه چیست؟

سر قفلی وجهی است که مالک در ابتدای اجاره و جدای از اجاره بها از مستأجر می گیرد تا محل را به وی اجاره...