برچسب‌ها صورت معاملات فصلی

برچسب: صورت معاملات فصلی

تغییر ضوابط و چگونگی ارائه صورت معاملات فصلی مودیان

متن کامل اطلاعیه اصلاحیه اجرای ماده 169 قانون مالیات مستقیم در زیر آمده است: به اطلاع می رساند در راستای اجرای ماده 169 اصلاحیه مورخ...