برچسب‌ها مازوخیسم اجتماعی

برچسب: مازوخیسم اجتماعی

مازوخیسم جمعی ایرانیان و دو راهکار شخصی

مازوخیسم جمعی ایرانیان و دو راهکار شخصی تجربه عجیبی در سخنرانی‌ها و ارائه ها در جاهای مختلف پیدا کرده ام و آن میل شدید جامعه...