برچسب‌ها مدیران چابک

برچسب: مدیران چابک

۱۰ ویژگی مدیران چابک

داشتن این ویژگی‌ها از شما یک مدیر چابک و موفق میسازد: 1- کار کمتر: کار در جریان را در سطح سبد محصول محدود کنید، اتلاف را...

مدیران چابک چه ویژگی های دارند؟

1- کار کمتر: کار در جریان را در سطح سبد محصول محدود کنید، اتلاف را حذف نمایید، تمرکز ایجاد کنید، کارهای موازی کمتری انجام دهید،...