برچسب‌ها مدیریتگ

برچسب: مدیریتگ

الگو نوین مدیریت در عصر جدید

در مقاله پیشین چهار نوع سازمانی را معرفی کردیم. (قرمز، کهربایی، نارنجی، سبز و آبی). ویژگی‌های هرکدام را بیان کرده و گفتیم که به...