برچسب‌ها مشکلات کسب و کار

برچسب: مشکلات کسب و کار

اساسی ترین مشکلات کسب ‌و کار در ایران

دسترسی به منابع مالی، تورم، و بوروکراسی دولتی سه مشكل‌ اصلی كسب‌و‌كارها در ایران است.