برچسب‌ها موسس

برچسب: موسس

هنری فورد,موسس شرکت فورد

هنری فورد اتومبیل را اختراع نکرد. او حتی خط مونتاژ را هم اختراع نکرده است، اما بیش از هر فرد دیگری، مسوول تبدیل اتومبیل...