برچسب‌ها نخبه

برچسب: نخبه

شاخص های نخبگی

اگر تعریفی مشترک از نخبه داشته باشیم شاید بهتر بتوان خط‌کش برای ارزیابی و شناخت تهیه و ارائه کرد، از نظر بنده نخبه کسی...