برچسب‌ها نسپرسو

برچسب: نسپرسو

اختراع ژیلت چگونه اقتصاد مدرن را پایه گذاری کرد؟

این اختراع بیش از آنچه عالم "تیغ زدن صورت" را تغییر دهد، دنیا را عوض کرد. کارخانه تولید ژیلت به یک الگوی اقتصادی تبدیل...