برچسب‌ها نظام بازنشستگی

برچسب: نظام بازنشستگی

اصلاح نظام بازنشستگی ایران امری مهم است

  رئیس شاخه ایتالیایی اتحادیه مزایای کارفرمایان بین‌المللی می گوید که ایران باید در راستای تغییر سن بازنشستگی و اصلاح نظام مربوط به آن حرکت...