برچسب‌ها هدف

برچسب: هدف

نقش احساسات در انتخاب درست

فرض کنید شما در حال سنجش کاندیدای یک شغل برای هدایت یک اداره در یک کشور متفاوت هستید. روی کاغذ، این شخص شایسته‌ترین کسی...