برچسب‌ها پولشویی

برچسب: پولشویی

پولشویی و مصادیق آن

پولشویی فرایندی است که در آن پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی شود که در ظاهر از راه‌های قانونی بدست...