برچسب‌ها پول

برچسب: پول

 ۳۵ هزار میلیارد اسکناس و سکه دست مردم است

در حال حاضر بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان از انواع اسکناس و سکه‌های رایج(نیکل) در اختیار مردم است.   اسکناس و سکه‌های فلزی پول رایج...