برچسب‌ها Soft skills

برچسب: soft skills

مهارت‌های نرم چگونه باعث پیشرفت در دنیای فناوری می‌شوند

مهارت‌های نرم مهارت‌های مانند خودآگاهی، مدیریت استرس و مدیریت زمان هستند که بر پایه صفات شخصی و ارتباط شکل می‌گیرند و با تمرین تقویت...