برچسب‌ها آمار اشتغال

برچسب: آمار اشتغال

شفافیت و پاسخگویی لازمه اقتصاد تولید و اشتغال

  سویه اقتصاد ایران در سال نو خورشیدی مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده تولید و اشتغال در چارچوب اقتصاد برون‌زا و درون‌گرای ایران، وضعیت بازار نفت و بازرگانی...