برچسب‌ها اتحادیه اروپا

برچسب: اتحادیه اروپا

اروپا گوگل را به پرداخت دو میلیارد یورو جریمه محکوم کرد

شرکت آمریکایی گوگل به دلیل تبعیض قائل شدن در رده‌بندی فروشنده‌ها در ماشین جستجوی خود از سوی کمیسیون اروپا به پرداخت ۲ میلیارد و...