برچسب‌ها اتحادیه مزایای کارفرمایان بین الملل

برچسب: اتحادیه مزایای کارفرمایان بین الملل

اصلاح نظام بازنشستگی ایران امری مهم است

  رئیس شاخه ایتالیایی اتحادیه مزایای کارفرمایان بین‌المللی می گوید که ایران باید در راستای تغییر سن بازنشستگی و اصلاح نظام مربوط به آن حرکت...