برچسب‌ها اجتماعی

برچسب: اجتماعی

کارآفرینی اجتماعی

در کشورهای توسعه‌یافته، همواره شرکت‌های بزرگ در مظان اتهام بوده‌اند که توجه‌شان تنها به حداکثر کردن سود بنگاه بوده و با سوءاستفاده از قدرت...