برچسب‌ها اداره

برچسب: اداره

مدیران تصادفی چه کسانی هستند و چه خصوصیاتی دارند؟

مدیران تصادفی کسانی هستند که به یک تصادف، به پست مدیریت رسیده‌اند. برخی از این تصادف‌ها که من با آنها مواجه شده‌ام به شرح...

چه حرف هایی را نباید مدیران به کارمند هایشان بزنند؟

در مدیریت کارمندان، بعضی وقت‌ها صبر شما در مقابل کمبود انگیزه، مقاومت در مقابل حرفهایتان و یا یک مشکل کارمندی لبریز می‌شود. و چون...

چگونه درخواست افزایش حقوق کنیم؟

هر کارمندی دوست دارد که حقوقش بیشتر باشد. بعد از مدتی که از استخدام می‌گذرد، دلمان می‌خواهد افزایش حقوق بگیریم. کارفرمایی که به کارش...

ترغیب بیشتر کارمندان به نوآوری

ممکن است از کارمندانتان راضی باشید و بدانید که آنها به‌خوبی در حال انجام وظایفشان هستند یا احتمال دارد از استخدام آنها ناراضی باشید. اما...