برچسب‌ها انرزی های تجدیدپذیر

برچسب: انرزی های تجدیدپذیر

پنل‌، بهترین راه تولید برق خورشیدی نیست؛ تولید برق و آب...

عضو هیئت علمی دانشگاه جهرم با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر نیروگاه‌های خورشیدی ساخته شده در ایران از پنل‌های تولیدکننده‌ی الکتریسته استفاده می‌کنند...