برچسب‌ها بازنشتگی

برچسب: بازنشتگی

مدیریت دوران بازنشتگی

يان یک روز تصمیم گرفت رستورانش را بفروشد. پس‌اندازش و مبلغی که از فروش رستوران عایدش می‌شد آن‌قدری بود که بتواند در آسایش و...