برچسب‌ها بازیافت مواد با فرایندهای شیمیایی

برچسب: بازیافت مواد با فرایندهای شیمیایی

دستیابی به گنج نهفته در گورستان‌های زباله

در سراسر اروپا بین ۱۵ هزار تا ۵۰۰ هزار محل دفن زباله وجود دارد که ۹۰ درصد این مکان‌ها غیربهداشتی است. گورستان‌های زباله هم...