برچسب‌ها برگشت چک

برچسب: برگشت چک

 ۱۰ دلیل برای برگشت چک در بانک‌ها

چک امکان دارد به ۱۰ دلیل در شعب بانک‌ها برگشت بخورد چک عادی به چکی گفته می‌شود که اشخاص، عهده بانک‌ها به حساب جاری خود...