برچسب‌ها حرکات بدن

برچسب: حرکات بدن

زبان بدن و فراگیری آن

زبان بدن یکی از عوامل مهم جذابیت و تأثیرگذاری سخنرانی است و حتی سخنرانان TED نیز برای جلب توجه مخاطب از حرکات حساب شده‌ای...