برچسب‌ها سپرده های کوتاه مدت

برچسب: سپرده های کوتاه مدت

پایان سود روز شمار و تاثیر آن بر سپرده گذاران

سپرده‌های کوتاه مدت در ایران، از آغاز بهمن،‌ سود ماهانه خواهند گرفت و پرداخت سود روز شمار  ممنوع خواهد شد. این تصمیم شورای پول...