برچسب‌ها لهستان

برچسب: لهستان

چگون لهستان به شکوفایی اقتصادی رسید؟

كليد اصلي رشد اقتصاد لهستان اقتصاد کشور لهستان پس از 45 سال تحت سلطه کمونیسم تقریبا فروپاشیده بود و تورم آن به 645 درصد رسیده...