برچسب‌ها مدیران تصادفی

برچسب: مدیران تصادفی

مدیران تصادفی چه کسانی هستند و چه خصوصیاتی دارند؟

مدیران تصادفی کسانی هستند که به یک تصادف، به پست مدیریت رسیده‌اند. برخی از این تصادف‌ها که من با آنها مواجه شده‌ام به شرح...