برچسب‌ها ملت کارت

برچسب: ملت کارت

در صورت مفقود شدن ملت کارت چه اقداماتی انجام دهیم.

نقل از روابط عمومی بانک ملت: تعریف ملت کارت متمرکز   با داشتن ملت کارت متمرکز، مشتریان می توانند علاوه بر تمامی شعب بانک ملت، از طریق...