برچسب‌ها مهماندار

برچسب: مهماندار

شرکت هواپیمایی کاتای پاسفیک به مهمانداران زن اجازه داد شلوار بپوشند

مهمانداران زن شرکت هواپیمایی هنگ کنگی کاتای پاسفیک، موفق شده اند قانونی را که وادار می کرد آن ها در طول پرواز فقط دامن...