برچسب‌ها نام شرکت

برچسب: نام شرکت

راهنمای جامع انتخاب نام شرکت‌ها

همان طور که اشخاص حقیقی دارای نام هستند،اشخاص حقوقی هم دارای نام می باشند.نام اشخاص حقوقی عبارتست از واژه یا واژگان با معنی که...