برچسب‌ها پاداش

برچسب: پاداش

راه و رسم انعام‌ دادن در جهان، تفاوت‌ها و شباهت‌های پرداخت...

راه و رسم انعام‌ دادن در جهان متفاوت است ولی به هر حال جزیی از آداب و اتیکت و فرهنگ ملل محسوب می شود...

نقش پاداش در ترغیب مشتریان

برنامه پاداش‌دهی در گذشته روند متفاوتی داشت و رویکرد شرکت‌های هواپیمایی و کارت‌های وفاداری بانکی قبلا به گونه‌ای بود که به ازای هر خریدی...