برچسب‌ها پایه سنوات

برچسب: پایه سنوات

«پایه سنواتی» و «حق سنوات» چیست؟

حق سنوات به عنوان پاداش پایان کار به آن دسته از کارگرانی داده می‌شود که سابقه یک ساله کاری دارند. اما پایه سنوات برای...