اتصال به شبکه های بین المللی پرداخت آغاز شد

0
62

شرکت خدمات انفورماتیک به نمایندگی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای عمل به مسئولیت محول شده درخصوص فراهم آوردن امکان اتصال به شبکه های بین المللی پرداخت در قالب یکی از پروژه های استراتژیک نقشه راه بانک مرکزی، با شرکت PBC روسیه قرارداد همکاری امضا کرد.

 

سیدابوطالب نجفی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک درخصوص روند انعقاد قرارداد اظهار داشت: از چندی پیش که مسئولیت اتصال به شبکه های بین المللی پرداخت در قالب نقشه راه بانک مرکزی به شرکت ابلاغ شد، مقدمات برگزاری مناقصه بین المللی برای تهیه یک سامانه سوییچ کارت استاندارد با تهیه اسناد مناقصه به وسیله همه ذی نفعان آغاز و نهایی، و سپس آگهی مناقصه در نشریات داخلی و خارجی منتشر شد.

 

۹ شرکت خارجی اسناد مناقصه را دریافت کردند و پس از برگزای کنفرانس مناقصه، در نهایت پنج شرکت پیشنهادشان را ارسال کردند.وی ادامه داد: پیشنهادهای دریافت شده ازجانب کارشناسان شرکت خدمات انفورماتیک مورد ارزیابی فنی و بازرگانی قرار گرفت.

 

سپس شرکت های Worldline (فرانسه)، Openway (روسیه) و BPC (روسیه) بر اساس میانگین نمرات ارزیابی رتبه بندی شدند.

 

به گفته مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک، پس از گشایش پاکت های مالی شرکت های پیشنهاددهنده، رتبه بندی شرکت ها بر اساس فرمول از پیش تعیین شده، امتیازات کسب شده و قیمت پیشنهادی صورت گرفته و در نهایت شرکت BPC روسیه به عنوان برنده مناقصه انتخاب شد.

 

نجفی تصریح کرد: مذاکره و تعامل با شرکت BPC برای تهیه و تنظیم اسناد قرارداد با این شرکت تا روز ۱۷ مهر به سرانجام رسید و در نهایت قرارداد اجرای پروژه بین شرکت روسی و شرکت خدمات انفورماتیک در روز ۱۹ مهر ۱۳۹۶ به امضا رسید.
شایان ذکر است که شرکت BPC، علاوه برتجارب اجرای چندین پروژه مشابه در کشورهای مختلف، در ایران نیز تاکنون قرارداد پیاده سازی سامانه سوییچ کارت خود را با چند بانک داخلی منعقد کرده است.

 

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک اظهار امیدواری کرد با همکاری و مساعدت تمام متخصصان و مدیران صنعت بانکی کشور این پروژه در زمان تعیین شده شاهد فراهم آمدن زیرساخت های لازم برای اتصال بانک های کشور به شبکه های بین المللی پرداخت باشد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه