اساسی ترین مشکلات کسب ‌و کار در ایران

0
1160

دسترسی به منابع مالی، تورم، و بوروکراسی دولتی سه مشکل‌ اصلی کسب‌و‌کارها در ایران است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

افزودن دیدگاه